Tính năng của Base Knowledge
Giải pháp quản trị tri thức nội bộ
Quản lý tài liệu
Phân quyền truy cập
Sử dụng tài liệu trực tuyến

Quản lý tài liệu

Lưu trữ tài liệu theo các dạng văn bản, hình ảnh,...
Tổ chức tài liệu khoa học theo phòng ban, sản phẩm, các cấp thư mục,...
Tìm kiếm nhanh chóng, dễ dàng theo tên của tài liệu
Giao diện hiển thị và phân loại kho tri thức riêng

Phân quyền truy cập

Phân quyền chi tiết xem ai được truy cập vào thư mục nào hoặc tài liệu nào
Phân quyền kiểm duyệt tài liệu trước khi được công khai trên hệ thống
Xác định được những ai đã xem hoặc truy cập vào tài liệu

Sử dụng tài liệu trực tuyến

Hỗ trợ mở và đọc tài liệu trực tiếp trên trình duyệt (dạng file văn bản, hình ảnh, thảo luận,...)
Trao đổi và bình luận trực tiếp trên hệ thống
Hỗ trợ Mobile app (cho cả Android và iOS)