Bảng giá
Base Report - Giải pháp quản lý Báo cáo trong doanh nghiệp

Starter

1,000,000đ/ tháng
Hỗ trợ trong giờ hành chính
Miễn phí cập nhật tính năng mới
 
Tối đa 30 tài khoản
 
Đăng ký

Business

30,000đ/ account/ tháng
Hỗ trợ trong giờ hành chính
Miễn phí cập nhật tính năng mới
Đào tạo trực tiếp
Sử dụng trên 60 tài khoản
 
Đăng ký

Enterprise

Liên hệ
Hỗ trợ trong giờ hành chính
Miễn phí cập nhật tính năng mới
Đào tạo trực tiếp
Sử dụng trên 60 tài khoản
 
Đăng ký
Liên hệ hotline (024) 2244 1313 để được tư vấn