Wework.vn

Giải pháp quản lý Công việc và Dự án toàn diện cho Doanh nghiệp

Ra mắt vào 9/11/2017

Làm việc hiệu quả và thông minh hơn

Cộng tác dễ dàng

Build a goal setting culture where everyone knows how to be successful.

Trao đổi dễ dàng

Make performance conversations easier by understanding how employees progress towards goals.

Đánh giá chất lượng và tiến trình

Flexible system allows companies to use whatever goal approach you prefer.

Bạn đã sẵn sàng ứng dụng một công cụ làm việc thông minh hơn?

Đăng ký ngay hôm nay để có tài khoản dùng thử miễn phí

Đăng ký miễn phí