Base inc

Liên hệ Base inc

Trụ sở tại Hà Nội
L13, Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội
Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh
185 Lý chính Thắng, P7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Số điện thoại
(+84) 24 2244 1313
Hotline
(+84) 969 688 159
Địa chỉ Email
Hỗ trợ kỹ thuật
Press Inquiries
Website tuyển dụng