Base inc

Liên hệ Base inc

Trụ sở tại Hà Nội
P1301, Tòa nhà Oriental Tower, 324 Tây Sơn, Hà Nội
Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh
186bis, Trần Quang Khải, Q1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại
(+84) 24 6254 2015
Hotline
(+84) 969 688 159
Địa chỉ Email
Hỗ trợ kỹ thuật
Press Inquiries
Facebook Fanpage
Website tuyển dụng