Base inc

Liên hệ Base inc

Trụ sở tại Hà Nội
L13, Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội
Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh
Tầng 6, 90 Trần Đình Xu, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại
(+84) 969 688 159
Hotline miền Bắc
(+84) 24 2244 1313
Hotline miền Nam
(+84) 896 69 1313
Địa chỉ Email
Hỗ trợ kỹ thuật
Press Inquiries
Website tuyển dụng