Các tính năng nổi bật của Base Drive
Ứng dụng quản lý Tài liệu nội bộ
Lưu trữ tất cả tài liệu của bạn trên cloud
Xem tài liệu, hình ảnh ngay trên trình duyệt
Bình luận trong mỗi tài liệu
Tích hợp với Google Drive, Dropbox

Lưu trữ tất cả tài liệu của bạn trên cloud

Dữ liệu được truy cập mọi lúc, mọi nơi chỉ với trình duyệt
Lưu trữ mọi loại tài liệu
Truy cập tài liệu ở bất cứ đâu
Chia sẻ tài liệu và danh mục tài liệu

Xem tài liệu, hình ảnh ngay trên trình duyệt

Giao diện trực quan, linh động, tìm kiếm file nhanh chóng
Hình ảnh được tự động hiển thị
Tìm kiếm file theo keywords

Cộng tác trên tài liệu

Thảo luận, trao đổi về các tài liệu được chia sẻ
Bình luận tại mỗi tài liệu, upload hình ảnh, sử dụng emotion tương tác
Tag thành viên liên quan tham gia cộng tác tài liệu

Tích hợp với Google Drive, Dropbox

Base Drive giúp bạn kết nối nhiều không gian lưu trữ khác nhau
Tích hợp ngay các không gian lưu trữ phổ biến
Dữ liệu được đồng bộ với Base Drive ngay lập tức
Giao diện quản lý tài liệu thống nhất giữa các hệ thống lưu trữ
Tổ chức & lưu trữ tài liệu hiệu quả với Base