Các tính năng nổi bật của Base Talent Referral
Ứng dụng giới thiệu ứng viên từ nội bộ
Tracking tự động người giới thiệu
Tổng hợp - báo cáo chính xác
Tích hợp trực tiếp với Base Hiring

Tracking tự động người giới thiệu

Ai là người giới thiệu ai - bạn sẽ luôn được biết chính xác
Đường dẫn tracking được tạo ra tự động từ hệ thống cho mỗi tin tuyển dụng
Mọi người dễ dàng chia sẻ với bạn bè qua Facebook, Email, ...
Kết quả giới thiệu được cập nhật thời gian thực tại bất kỳ thời điểm nào

Tổng hợp - báo cáo chính xác

Chủ động thiết kế chương trình điểm thưởng và hệ thống sẽ tự động làm tất cả các công việc khác cho bạn
Dễ dàng kích hoạt và thiết kế chương trình điểm thưởng cho: ứng viên apply, ứng viên được phỏng vấn, được offer hoặc được nhận
Hệ thống giúp bạn tổng hợp chi tiết kết quả giới thiệu ứng viên và điểm tương ứng cho mỗi tin tuyển dụng
Hệ thống giúp bạn tổng hợp chi tiết kết quả giới thiệu ứng viên và điểm tương ứng cho mỗi cá nhân hàng tháng

Tích hợp trực tiếp với Base Hiring

Toàn bộ quá trình tuyển dụng sẽ được quản trị và cập nhật kết quả tự động từ Base Hiring sang Base Refer
Toàn bộ trạng thái tuyển dụng của ứng viên được cập nhật khách quan theo thời gian thực
Chi tiết thông tin ứng viên apply sẽ được chia sẻ tự động cho người giới thiệu
Toàn bộ số liệu và thao tác giữa hai ứng dụng được cập nhật đồng thời
Khai thác thêm nguồn ứng viên tài năng ngay từ trong doanh nghiệp của bạn!