Các tính năng nổi bật của Base Request
Giải pháp quản lý Yêu cầu - Đề xuất
Số hóa quy trình nội bộ
Minh bạch thông tin & thẩm quyền ra quyết định
Xử lý Đề xuất & Tương tác
Ứng dụng Mobile

Số hóa quy trình xử lý

Xây dựng các biểu mẫu chuẩn cho toàn bộ quy trình xử lý Yêu cầu - Đề xuất nội bộ
Tạo form mẫuCác form mẫu được khởi tạo linh hoạt, đơn giản cho tất cả các loại Yêu cầu - Đề xuất (Xin nghỉ, Phí Công tác, Hợp đồng, ...)
Phân nhómPhân nhóm các loại đề xuất và cho phép từng bộ phận / phòng ban sử dụng. Lựa chọn phê duyệt lần lượt hoặc đồng thời.
Tổng hợp & Báo cáoTổng hợp các đề xuất trong cùng nhóm, xuất ra file excel để báo cáo & lưu trữ dễ dàng.

Phân luồng đề xuất

Không phải vất vả tìm & xử lý vô số các đề xuất được gửi ngẫu nhiên đến bạn từ SMS, Điện thoại, Facebook, giờ đây việc xử lý công việc dễ dàng hơn bao giờ hết.
Thông tin minh bạch & đầy đủ Mỗi đề xuất đều có đầy đủ thông tin để bạn xem xét & xử lý.
Linh hoạt trong việc xử lý Bạn có thể lựa chọn Đồng ý, Từ chối hoặc Forward đến một người khác.
Phân loại rõ ràng Tất cả các đề xuất thuộc cùng một loại sẽ bao gồm các trường thông tin giống nhau, giúp bạn xét duyệt nhanh chóng.

Minh bạch thông tin & thẩm quyền ra quyết định

Công việc khó nhất đối với doanh nghiệp là xây dựng nhiệm vụ & trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công việc hàng ngày. Base Request sẽ giúp bạn làm việc này thực sự dễ dàng.
Trách nhiệm rõ ràngMỗi nhóm Yêu cầu - Đề xuất được xây dựng với thông tin rõ ràng ai là người phải xử lý loại đề xuất đó.
Giúp nhân viên tiết kiệm thời gianNhân viên không phải hỏi / tìm kiếm ai sẽ có thể xét duyệt một việc gì vì mọi thứ đều được số hóa.
Giúp công ty hoạt động hiệu quảMọi vấn đề cần được xét duyệt đều rõ ràng & minh bạch với tất cả mọi người.

Xử lý đề xuất & tương tác

Base Request giúp bạn xử lý các đề xuất nhanh chóng và linh hoạt trong mọi tình huống
Linh hoạtĐồng ý, Từ chối hoặc Forward đối với mỗi đề xuất.
Dễ dàng tương tácTrao đổi, upload file và comment trong mỗi đề xuất.
Dễ dàng tìm kiếmTìm kiếm lại lịch sử các đề xuất bạn đã gửi / xử lý theo các bộ lọc thông minh.
Bắt đầu sử dụng Request để tiết kiệm 90% thời gian xử lý giấy tờ