Các tính năng nổi bật của Base WeRun
Giải pháp quản lý giải chạy nội bộ
Bảng xếp hạng real-time
Tuỳ chọn xếp hạng

Bảng xếp hạng real-time

Giúp cuộc đua trở nên thú vị và gay cấn hơn!
Theo dõi quá trình chạy bằng ứng dụng điện thoại hoặc đồng hồ thông minh
Chạy xong là có kết quả, BXH chi tiết theo từng ngày

Tuỳ chọn xếp hạng

Giúp bạn tổ chức nhiều cuộc thi với nhiều tiêu chí khác nhau
Linh hoạt chọn cách thức xếp hạng theo tổng số km hoặc số ngày chạy
Thông tin cuộc thi được trình bày ấn tượng, đầy thu hút
Chạy ngay đi với Base WeRun!