Tính năng Base Wework
Giải pháp quản lý công việc & dự án toàn diện cho doanh nghiệp 4.0
Lập kế hoạch thông minh
Cộng tác toàn diện
Báo cáo tự động
Tùy chỉnh linh hoạt

Lập kế hoạch thông minh

Tổ chức công việc và phân bổ nguồn lực hiệu quả trên một nền tảng hợp nhất!
Khởi tạo danh sách công việc nhanh chóng dễ dàng
Theo dõi tiến độ dưới nhiều góc nhìn, biểu đồ
Phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn nhờ số liệu chính xác
Tính năng nhân bản dự án mẫu chỉ với một click

Cộng tác toàn diện

Phối hợp và phân chia công việc giữa các phòng ban trên cùng một nền tảng
Giao tiếp và trao đổi nội bộ trên từng công việc hoặc dự án
Thoải mái cộng tác với khách hàng mà vẫn đảm bảo tính bảo mật
Chia sẻ và quản lý tài liệu chung thuận lợi và hiệu quả hơn
Thông báo và cập nhật hoạt động theo thời gian thực

Báo cáo tự động

Data-driven khiến mọi thứ trở nên minh bạch và rõ ràng hơn!
Theo dõi tình hình mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị
Biểu đồ dữ liệu chính xác, trực quan
Kiểm soát mức độ thành công của các dự án

Tùy chỉnh linh hoạt

Đáp ứng được hầu hết các phương thức quản lý và nhu cầu của doanh nghiệp!
Tùy chọn hiển thị: danh sách (List), bảng tiến độ (Gantt) và bảng kéo thả (Kanban)
Linh hoạt xây dựng các trường dữ liệu bổ sung như ngân sách, trọng số,...
Phân quyền sử dụng trên từng chức năng đến từng đối tượng ở mỗi dự án