Các tính năng nổi bật của Base Wiki
Ứng dụng quản trị Tri thức nội bộ
Tổ chức khoa học
Chia sẻ tri thức
Tìm kiếm tri thức

Tổ chức tri thức khoa học

Tri thức được phân chia vào các phòng ban, vị trí, thể loại phù hợp với doanh nghiệp
Tạo các nhóm tri thức theo thể loại, phòng ban
Xây dựng tri thức với giao diện thân thiện
Liên kết tri thức nội bộ

Chia sẻ tri thức

Cộng tác cùng đồng nghiệp trên cơ sở tri thức, tăng hiệu quả công việc
Đồng nghiệp có thể nhận được thông báo khi có người chia sẻ
Trao đổi, thảo luận để tăng chất lượng tri thức nội bộ

Tìm kiếm nhanh chóng

Tri thức sắp xếp khoa học và được số hóa, tối ưu hóa tìm kiếm
Tìm kiếm theo tên chủ đề, tên tác giả
Kết quả trả về tương ứng với độ chính xác từ khóa
Giao diện tìm kiếm tối ưu người dùng

Bảo mật tri thức

Quản lý, phân quyền chia sẻ tài liệu, tăng tính bảo mật và quyền riêng tư trong tổ chức
Tri thức nội bộ được phân chia theo phòng ban
Phân quyền truy cập vào cơ sở tri thức được cấp
Tri thức là sức mạnh của doanh nghiệp