Tính năng của Base Workflow
Nền tảng quản lý và tự động hoá quy trình nghiệp vụ trong doanh nghiệp 4.0
Quản lý toàn diện quy trình
Liên kết các quy trình và đo lường hiệu suất
Chuẩn hoá và tối ưu dữ liệu
Thiết lập mọi loại quy trình

Quản lý toàn diện quy trình làm việc

Quản lý quy trình nghiệp vụ một cách toàn diện
Thiết lập và chuẩn hoá quy trình theo các giai đoạn
Theo dõi tiến độ công việc theo thời gian thực
Phối hợp nhịp nhàng hơn giữa các phòng ban

Liên kết các quy trình và đo lường hiệu suất

Kết nối để tự động chuyển giao công việc sang quy trình khác
Tránh công việc lặp lại, rút ngắn thời gian chờ
Đo lường hiệu suất làm việc, đảm bảo đúng tiến độ
Phát hiện nhanh các điểm gây tắc nghẽn quy trình

Chuẩn hoá dữ liệu, giảm thiểu sai sót

Định nghĩa chính xác dữ liệu cho từng giai đoạn
Giảm thiểu biểu mẫu, giảm thiểu sai sót giữa các khâu
Dễ dàng kết nối với các nền tảng khác để tự cập nhật dữ liệu
Đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, kiểm soát công việc dể dàng

Thiết lập cho mọi loại quy trình, tự động hoá các tác vụ

Đầy đủ các thiết lập cho mọi loại quy trình nghiệp vụ
Kết nối linh hoạt với các nền tảng khác để tự động hoá các tác vụ
Thống kê công việc theo trạng thái, tỷ lệ chuyển đổi