Hỗ trợ trực tuyến
Base Talent Referral - Giải pháp giới thiệu ứng viên từ nội bộ

Hotline

024 2244 1313

Hoặc liên hệ với Base theo thông tin dưới đây

Trụ sở tại Hà Nội
L13, Zen Tower, 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội
Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh
Tầng 6, 90 Trần Đình Xu, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại
(+84) 969 688 159
Hotline miền Bắc
(+84) 24 2244 1313
Hotline miền Nam
(+84) 896 69 1313
Địa chỉ Email
Hỗ trợ kỹ thuật
Press Inquiries

Đặt câu hỏi cho chúng tôi

Họ & tên bạn *
Số điện thoại của bạn *
Email của bạn *
Nội dung câu hỏi *
Đặt câu hỏi