Bảng giá
Base Wiki - Ứng dụng quản trị Tri thức nội bộ

Starter

Miễn phí
Đã sử dụng một ứng dụng trả phí khác trên Base
Tối đa 10 tài khoản
Miễn phí tài liệu hướng dẫn
Miễn phí nâng cấp tính năng
Đăng ký

Enterprise

Extended
Liên hệ để có báo giá chi tiết
Trên 50 tài khoản
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng trực tiếp
Miễn phí tài liệu hướng dẫn
Miễn phí nâng cấp tính năng
Đăng ký
Liên hệ hotline (024) 2244 1313 để được tư vấn