Bảng giá
Base Request - Giải pháp quản lý Yêu cầu - Đề xuất

Starter

450,000 VND/Tháng
 
Hỗ trợ trong giờ hành chính
Miễn phí cập nhật tính năng mới
 
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
Tối đa 30 tài khoản
 
Đăng ký

Business

15,000 VND/ tài khoản/ tháng
Hỗ trợ trong giờ hành chính
Miễn phí cập nhật tính năng mới
Đào tạo trực tiếp
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
Sử dụng trên 60 tài khoản
Gói tài khoản: 10 tài khoản/gói
Đăng ký

Enterprise

Liên hệ để có giá tốt nhất
 
API tích hợp app nội bộ của Công ty
Miễn phí cập nhật tính năng mới
Đào tạo trực tiếp
 
 
Đăng ký
Liên hệ hotline (024) 2244 1313 để được tư vấn