Base Blog

Hiểu về KPI và OKR: Sự khác biệt quan trọng và chiến lược triển khai

KPI và OKR

Cả KPI và OKR đều là những mô hình giúp doanh nghiệp thiết lập và đánh giá mục tiêu kinh doanh. Mặc dù chúng có điểm tương đồng là vậy, nhưng giữa chúng vẫn tồn tại sự khác biệt đáng chú ý về ý nghĩa, vai trò và mục đích sử dụng.

Vậy KPI và OKR khác nhau như thế nào? Trong bài viết sau đây, Base.vn sẽ giúp doanh nghiệp so sánh KPI và OKR, cũng như hướng dẫn cách kết hợp 2 mô hình này vào quá trình quản trị mục tiêu.

1. KPI và OKR là gì?

1.1. KPI là gì? Đặc điểm? Ví dụ?

KPI, viết từ của từ Key Performance Indicator, là một chỉ số được dùng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoặc mức độ hoàn thành công việc của một cá nhân, phòng ban hoặc của toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp. Tùy theo nhu cầu đánh giá đối với từng đối tượng mà KPI có thể được sử dụng dưới dạng các tỷ lệ, số liệu, chỉ tiêu định lượng,…

Trong một doanh nghiệp, chỉ số KPI thường mang các đặc điểm như sau:

 • Cụ thể hóa mục tiêu chung: KPI được hình thành từ sự phân chia các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Việc xây dựng KPI tạo ra động lực thúc đẩy mỗi cá nhân, phòng ban hoàn thành tốt nhiệm vụ vì mục tiêu chung.
 • Phân công nhiệm vụ rõ ràng: KPI giúp nhân viên các cấp hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức, cũng như đảm bảo sự nhất quán trong mọi hành động.
 • Đánh giá khách quan, minh bạch: KPI cung cấp cơ sở thực tế để doanh nghiệp có thể đánh giá năng lực của nhân viên một cách chính xác và minh bạch nhất.
 • Định hướng hoạt động: KPI giúp các thành viên nhận biết những công việc và nhiệm vụ trọng điểm. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể hạn chế trường hợp nhân viên sa đà vào các công việc không cần thiết.
 • Cung cấp dữ liệu quan trọng: KPI cung cấp một cái nhìn từ tổng thể đến chi tiết hiệu suất vận hành của doanh nghiệp. Từ đó, cấp lãnh đạo có thể kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đưa ra kế hoạch điều chỉnh phù hợp.

Ví dụ sau đây sẽ giúp doanh nghiệp hiểu hơn về đặc điểm của chỉ số KPI:

 • KPI đối với cấp lãnh đạo: tập trung vào các mục tiêu chiến lược như tăng trưởng doanh số bán hàng 150%/năm; tổng số khách hàng mới tăng 50%/tháng; giảm chi phí sản xuất 30%/tháng;…
 • KPI đối với nhân viên cấp dưới: bao gồm các đánh giá hiệu suất công việc riêng lẻ như tìm kiếm được 20 hợp đồng/tháng; liên hệ 30 khách hàng/ngày; tuyển dụng 5 nhân sự/tuần;…
OKRs và KPI
OKRs và KPI

1.2. OKR là gì? Đặc điểm? Ví dụ?

OKR, viết tắt của Objectives and Key Results, là một phương pháp quản trị mục tiêu giúp doanh nghiệp, phòng ban và cá nhân thiết lập các mục tiêu có thể đo lường được và theo dõi kết quả của chúng.

Về cơ bản, OKR được cấu thành bởi 2 yếu tố sau:

 • Objectives (Mục tiêu): “Doanh nghiệp muốn đạt được điều gì?”. Đây là đích đến mà doanh nghiệp, phòng ban và cá nhân muốn đạt được. Mục tiêu cần phải cụ thể, rõ ràng, có thể đạt được nhưng cũng phải mang tính thử thách.
 • Key Results (Kết quả then chốt): “Doanh nghiệp đạt được mục tiêu đó bằng cách nào?”. Kết quả then chốt là các chỉ số giúp doanh nghiệp đo lường sự tiến bộ của tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân trong việc đạt được mục tiêu. Chúng cần phải cụ thể, có thể đạt được, đo lường được và có thời hạn.

Như vậy, chúng ta có thể thấy phương pháp OKR mang những đặc trưng của mô hình SMART:

 • Specific (Cụ thể): Mục tiêu và Kết quả then chốt được thiết lập một cách rõ ràng, cụ thể, không mơ hồ và chung chung
 • Measurable (Có thể đo lường được): Doanh nghiệp có thể đo lường Mục tiêu và Kết quả then chốt bằng các chỉ số cụ thể
 • Achievable (Có thể đạt được): Mục tiêu cần được thiết lập cao hơn so với ngưỡng năng lực, tuy nhiên vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát và khả thi
 • Relevant (Có liên quan): Mục tiêu và Kết quả then chốt cần phải liên quan mật thiết với chiến lược tổng thể của doanh nghiệp
 • Time-bound (Có giới hạn thời gian): Mục tiêu và Kết quả then chốt cần phải được hoàn thành trong một thời hạn nhất định

Ví dụ dễ hình dung về OKR:

Một công ty cung cấp phần mềm đã thiết lập OKR cho năm 2024 như sau:

Mục tiêu (Objectives) chiến lược cấp công ty: Trở thành 1 công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế phần mềm. 

 • Key Result 1: Tăng trưởng doanh thu 30%
 • Key Result 2: Tăng số lượng khách hàng mới 20%
 • Key Result 3: Phát hành 5 sản phẩm phần mềm mới

Mục tiêu cấp bộ phận: Nghiên cứu và phát triển phần mềm mới.

 • Key Result 1: Phát hành phần mềm A trong quý I
 • Key Result 2: Thu hút 5.000 khách hàng dùng thử phần mềm A trong quý II

Mục tiêu của một Nhân viên phát triển sản phẩm: Hoàn thiện 3 chức năng mới cho phần mềm A trong quý I.

 • Key Result 1: Hoàn thiện chức năng F trong vòng 1 tháng
 • Key Result 2: 80% khách hàng dùng thử hài lòng với chức năng F

Trong ví dụ này, mục tiêu chiến lược là mục tiêu chung của công ty, được cấp lãnh đạo hướng đến. Key Results, hay kết quả then chốt, là các chỉ số được dùng để đo lường, đánh giá hiệu suất công việc cụ thể, giúp công ty đạt được mục tiêu chung.

2. So sánh KPI và OKR

KPI và OKR đều là những mô hình và phương pháp được sử dụng trong quá trình đo lường, đánh giá hiệu suất của doanh nghiệp. Tuy vậy, giữa chúng có những điểm giống nhau và khác nhau như sau:

So sánh KPI và OKR

2.1. Giống nhau

 • Đo lường hiệu quả công việc: KPI và OKR đều có chức năng đo lường hiệu quả công việc của cá nhân, phòng ban và tổ chức. Key Performance trong KPI hoặc Key Results trong OKR đều cần phải đáp ứng các tiêu chí như: có thể đo lường, đánh giá được và dễ dàng phân định đúng sai.
 • Kiểm soát và đánh giá thường xuyên: Khi sử dụng hai phương pháp này, doanh nghiệp cần thực hiện sự kiểm soát và đánh giá thường xuyên, định kỳ từ cấp lãnh đạo đến cấp quản lý và từng nhân viên.
 • Áp dụng cho mọi cấp độ và quy mô doanh nghiệp: Cả KPI và OKR đều có thể được áp dụng để đánh giá hiệu suất của mọi cấp độ nhân viên và mọi quy mô doanh nghiệp.

2.2. Khác nhau

Sự khác biệt giữa KPI và OKR được phản ánh qua 4 khía cạnh: trọng tâm áp dụng, mục đích sử dụng, mức độ linh hoạt và ý nghĩa.

Khác biệt 1: Trọng tâm áp dụng

KPI tập trung vào “I”, tức là Indicator – các chỉ số. Các chỉ số này thường là các con số cụ thể, được thiết lập từ các phép tính liên quan đến mục tiêu.

Trong khi đó, OKR đặt trọng tâm vào “O”, tức là Objective – Mục tiêu. Bằng cách trả lời các câu hỏi: “Đích đến của doanh nghiệp là gì?”, “Mục tiêu về tầm nhìn, sứ mệnh trong tương lai của doanh nghiệp?”, nhà quản trị có thể tạo ra các Kết quả then chốt nhằm thực hiện hóa các mục tiêu lớn.

Khác biệt 2: Mục đích sử dụng

KPI được sử dụng để đo lường hiệu suất dựa trên các chỉ số và mục tiêu đã được xác định trước, thường là dựa trên dữ liệu lịch sử. Chức năng chính của KPI là dùng để đánh giá công việc một cách minh bạch và khách quan dựa trên kết quả thực tế, mà không cần giải thích câu hỏi tại sao lại cần và làm cách nào để đạt được con số đó. 

Còn với OKR, doanh nghiệp cần đặt ra những Mục tiêu mang tính tham vọng, truyền cảm hứng và xác định các Kết quả then chốt để hiện thực hóa Mục tiêu đó. Muốn Mục tiêu trở thành hiện thực thì nhân viên cần phải hiểu được điều này.

Khác biệt 3: Mức độ linh hoạt của mỗi mô hình

KPI thường được sử dụng để đánh giá công việc hàng ngày hoặc hàng tuần của mỗi nhân viên và bộ phận. Các chỉ số KPI thường cố định và không thường xuyên thay đổi. Nếu một nhân viên chưa đạt KPI của tuần này, người đó có thể bù đắp KPI ở tuần kế tiếp. Điều quan trọng là phải theo dõi KPI sát sao để kịp thời điều chỉnh công việc. 

Ngược lại, OKR không dùng để đánh giá kết quả công việc mỗi ngày. Thay vào đó, OKR là đích đến của các chiến lược dài hạn, ví dụ như theo quý hoặc theo năm.

Khác biệt 4: Ý nghĩa của mỗi mô hình

KPI giúp nhà quản trị đánh giá xem nhân viên làm việc có tốt hay không. Trong khi đó, nếu chỉ số OKR ổn định qua các chu kỳ kinh doanh, nhà quản trị cần đặt ra các mục tiêu tham vọng hơn, thử thách hơn để tổ chức cùng nhau chinh phục.

2.3. Ví dụ cho thấy KPI và OKR khác nhau như thế nào

Giả sử, một công ty kinh doanh thiết bị điện tử đã thiết lập mô hình KPI, OKR như sau:

Đối với chỉ số KPI:

 • Mục tiêu của KPI: Tăng trưởng doanh thu mỗi tháng
 • Chỉ số KPI: Tăng trưởng doanh thu mỗi tháng từ 10 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng
 • Cách đo lường chỉ số KPI: Doanh thu được ghi nhận trong phần mềm KPI

Đối với chỉ số OKR:

 • Mục tiêu của OKR: Cải thiện chất lượng chăm sóc khách hàng.
 • Kết quả then chốt cần đạt:
  • Tăng tỷ lệ khách hàng cũ quay lại mua hàng từ 50% lên 80% trong vòng 6 tháng
  • Tăng số lượt đánh giá tích cực từ khách hàng từ 200 lượt/tháng lên 500 lượt/tháng trong vòng 1 năm
  • Tăng tỷ lệ chăm sóc khách hàng sau mua từ 30% lên 50% mỗi tháng
 • Cách đo lường OKR:
  • Tỷ lệ doanh số từ khách hàng quay lại được tính bằng tỷ lệ số lượng đơn hàng tái mua so với tổng số lượng đơn hàng.
  • Số lượt đánh giá tích cực từ khách hàng được tính bằng tổng số lượt đánh giá trên website và các mạng xã hội của công ty, bao gồm Facebook, TikTok, Instagram.
  • Tỷ lệ chăm sóc hậu mãi được tính bằng tỷ lệ cuộc gọi hoặc email trả lời câu hỏi của khách hàng sau khi mua.

Kết luận: Chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt trong việc thiết lập, đo lường KPI và OKR của công ty này qua:

 • Đối với KPI, công ty đặt trọng tâm vào “tăng trưởng doanh thu mỗi tháng” và các con số cụ thể
 • Trong khi đó, OKR tập trung vào mục tiêu “cải thiện chất lượng chăm sóc khách hàng” và các kết quả then chốt để thực hiện hóa mục tiêu đó.

3. Hướng dẫn chuyển đổi từ KPI sang OKR

OKRs và KPI

Việc chuyển đổi từ mô hình KPI sang phương pháp OKR cần được thực hiện theo đúng trình tự với đầy đủ 4 bước sau:

Bước 1: Thiết lập mục tiêu chung (Objectives – O)

Mục tiêu trong OKR không phải là phương pháp dùng để đo lường hiệu quả công việc. Vì vậy, doanh nghiệp không thể sao chép những mục tiêu của KPI để đem sang OKR. Thay vào đó, doanh nghiệp cần tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng các yếu tố liên quan để có thể thiết lập OKR một cách đúng đắn và phù hợp.

Bước 2: Sử dụng KPI như là các kết quả then chốt (Key Results – KRs)

Sau khi đã thiết lập được mục tiêu của OKR, doanh nghiệp cần tiến hành “biến” KPI trở thành các Kết quả then chốt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng số lượng Kết quả then chốt càng ít thì mục tiêu chung càng dễ hiểu và dễ hình dung. Felip Castro – một chuyên gia về OKR đã đưa ra lời khuyên rằng mỗi O không nên có quá 10 KR, và con số này càng ít thì càng dễ hiểu và triển khai thực hiện.

Bước 3: Tinh chỉnh các Kết quả then chốt

Ở bước này, cách tốt nhất để doanh nghiệp xác định một cách chuẩn xác các Kết quả then chốt trong OKR là sử dụng mô hình SMART. Để đảm bảo điều này, doanh nghiệp cần đặt ra các câu hỏi:

 • S – Cụ thể: Các KR đã trở nên cụ thể và dễ hiểu chưa?
 • M – Có thể đo lường được: Có thể đo lường mức độ thành công hay thất bại của các KR không?
 • A – Có thể đạt được: Có thể đạt được các KR trong thực tế không?
 • R – Có liên quan: Các KR có hỗ trợ cho mục tiêu chung không?
 • T – Có giới hạn thời gian: Thời hạn để hoàn thành các KR là bao lâu?

Bước 4: Sử dụng công cụ giám sát triển khai phù hợp

Trên thực tế, việc chuyển đổi từ KPI sang OKR không hề nhanh chóng và đơn giản, kể cả về khía cạnh con người lẫn phương pháp.

Nếu xét về yếu tố nhân lực, không phải công ty nào cũng có được những nhân viên tài năng, chủ động và cam kết hiệu quả công việc rõ ràng.

Còn về mặt phương pháp, làm đúng theo “nguyên tắc OKR” là rất khó. Việc đảm bảo Mục tiêu truyền cảm hứng và Kết quả then chốt phải đo lường được là những khái niệm vô cùng mơ hồ. Hơn nữa, công ty lại không có nhiều cơ hội hay nguồn lực cho những phép thử và thất bại khi triển khai OKR.

Đó là tất cả những lý do vì sao doanh nghiệp cần một công cụ hỗ trợ để kết hợp hài hòa KPI và OKR, cũng như thiết lập, theo dõi và đánh giá các mục tiêu một cách nhất quán và khoa học.

Ví dụ minh họa chuyển đổi từ KPI sang OKR

Dưới đây là ví dụ về việc chuyển đổi từ mô hình KPI sang mô hình OKR để tạo ra một mục tiêu cụ thể và rõ ràng hơn:

Chỉ số KPI: Tăng doanh số bán hàng trực tuyến của sản phẩm Y lên 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tiến hành chuyển đổi KPI thành OKR:

Mục tiêu (Objectives): Tăng mức độ nhận diện và doanh số bán hàng trực tuyến sản phẩm Y trong quý I

Kết quả then chốt (Key Results):

 • Tăng lượt truy cập (Traffic) trang sản phẩm: Từ 5000 lượt/tháng lên 10000 lượt/tháng trong 3 tháng
 • Tăng tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate): Từ 5% lên 8% trong 6 tháng. Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng tỷ lệ giữa tổng số lượt truy cập trang sản phẩm và tổng số đơn hàng thành công.
 • Ký kết hợp đồng thành công với ít nhất 5 kênh đối tác mới để quảng bá sản phẩm, và tăng doanh số bán hàng trực tuyến trong quý I.

Trong ví dụ này, Mục tiêu chung (Objectives) không chỉ tập trung vào tăng doanh số bán hàng trực tuyến mà còn tăng mức độ nhận diện của sản phẩm Y.

3 Kết quả then chốt (Key Results) được thiết lập để đo lường sự tiến triển của mục tiêu này. Theo đó, mỗi Kết quả then chốt tập trung vào các KPI liên quan đến lượt truy cập, tỷ lệ chuyển đổi và kênh quảng bá mới. Thông qua đó, Mục tiêu chung trở nên dễ hình dung hơn, giúp cho nhân viên hiểu rõ định hướng của doanh nghiệp hơn.

4. Trên thực tế, doanh nghiệp nên sử dụng KPI hay OKR?

4.1. Doanh nghiệp có thể sử dụng kết hợp KPI và OKR không?

Khi đã hiểu rõ sự khác biệt giữa KPI và OKR, các doanh nghiệp thường sẽ phân vân không biết nên sử dụng KPI hay OKR để đảm bảo thành công cho tổ chức.

 • KPI phù hợp trong các trường hợp: doanh nghiệp đã hoạt động tương đối ổn định, với một khuôn khổ chiến lược đã được xác lập bài bản, hệ thống quản lý nhân sự hoàn thiện với nguồn nhân lực chất lượng tốt.
 • OKR phù hợp trong các trường hợp: doanh nghiệp có tầm nhìn lớn hơn hoặc có khát vọng thay đổi hướng đi tổng thể của mình. Mô hình OKR cung cấp cho doanh nghiệp sự linh hoạt để mở rộng và sáng tạo hơn trong việc đạt được các mục tiêu thử thách hơn.
 • Trên thực tế, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng kết hợp KPI và OKR, để chúng hỗ trợ lẫn nhau cho các loại mục tiêu khác nhau.

4.2. Kết hợp KPI và OKR trong quản trị mục tiêu như thế nào?

Nếu lựa chọn sử dụng đồng thời KPI và OKR, doanh nghiệp có thể thực hiện một số cách sau:

Cách 1: Kết hợp KPI vào trong OKR framework

Kết hợp KPI vào OKR framework nghĩa là doanh nghiệp sử dụng KPI như một phần của các Kết quả then chốt trong OKR, tương tự như quá trình chuyển đổi từ KPI sang OKR đã được trình bày phía trên.

Cách 2: Sử dụng cả 2 loại mục tiêu KPI và OKR

Việc sử dụng đồng thời mục tiêu dạng KPI và mục tiêu dạng OKR giúp doanh nghiệp đạt được sự cân bằng giữa việc đánh giá hiệu suất công việc hiện tại (KPI) và thúc đẩy sự tiến bộ trong dài hạn (OKR).

Để làm điều này, doanh nghiệp sẽ thiết lập một phần của kế hoạch dưới dạng mục tiêu KPI, trong khi một phần khác dưới dạng mục tiêu OKR. Cụ thể:

 • Sử dụng mục tiêu dạng KPI để đo lường hiệu suất và các chỉ số hoạt động cụ thể của doanh nghiệp hiện tại. Ví dụ, KPI có thể là doanh số bán hàng, lượt truy cập website, tỷ lệ chuyển đổi, và các chỉ số khác. Các KPI này được thiết lập dựa trên các dữ liệu đã có trước đó.
 • Sử dụng mục tiêu dạng OKR để định hình và thúc đẩy sự phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Nói cách khác, doanh nghiệp sẽ sử dụng OKR để thiết lập một tầm nhìn tham vọng hơn với các Kết quả then chốt phản ánh mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

Đọc thêm: Review chi tiết: Top 12 phần mềm OKR tại Việt Nam và quốc tế

Base Goal là giải pháp giúp doanh nghiệp Quản trị mục tiêu linh hoạt bằng cách dung hòa cả 2 phương pháp KPI và OKR. Không chỉ hỗ trợ lập và theo dõi mục tiêu, Base Goal còn cho phép doanh nghiệp gắn mục tiêu với từng kế hoạch hành động cụ thể, tạo điều kiện để cấp quản lý và nhân viên tương tác thường xuyên trong quá trình thực hiện mục tiêu.

Base Goal giúp doanh nghiệp xây dựng và quản trị mục tiêu qua các bước:

 • Thiết lập cơ cấu tổ chức (bao gồm các bộ phận và đội nhóm trong công ty), các chỉ số đo lường mục tiêu (metrics) và chu kỳ thời gian để hoàn thành mục tiêu (cycle)
 • Thiết lập mục tiêu cho mỗi nhân viên, bao gồm: mục tiêu thuộc chu kỳ nào, mục tiêu thuộc đội nhóm nào, là mục tiêu OKR hay KPI, và mục tiêu được tạo cho ai (cho bản thân nhân viên hay cho người khác)
 • Quản lý mục tiêu của mỗi nhân viên, đội nhóm và phòng ban bằng các giao diện quản lý mục tiêu tổng quan, mục tiêu theo thành viên hoặc mục tiêu theo sơ đồ cây (liên kết giữa các phòng ban)
 • Cập nhật và đánh giá mục tiêu, bao gồm tiến độ hoàn thành mục tiêu do nhân viên tự cập nhật hay do quản lý đánh giá
 • Báo cáo các số liệu trong chu kỳ, bao gồm mức độ hoàn thành mục tiêu của mỗi nhân viên, đội nhóm hay của toàn công ty.

5. Một số lưu ý để triển khai KPI và OKR đạt hiệu quả tốt nhất

5.1. Lỗi sai cần tránh khi triển khai KPI

 • Thiết lập KPI mơ hồ: Nếu doanh nghiệp không thiết lập các KPI cụ thể và rõ ràng, việc đo lường hiệu suất cũng như xác định những điểm cần cải thiện sẽ trở nên rất khó khăn.
 • Thiếu sự tương tác: Nếu cấp quản lý không phổ biến đầy đủ và chi tiết về tầm quan trọng của KPI, nhân viên sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và cam kết hiệu suất.
 • KPI không liên quan tới mục tiêu: Việc đề ra các KPI không có ích cho mục tiêu chiến lược sẽ khiến doanh nghiệp lãng phí nguồn lực.

5.2. Lỗi sai cần tránh khi triển khai OKR

 • Quá tải: Việt thiết lập quá nhiều Kết quả then chốt sẽ khiến nhân viên bối rối không biết nên tập trung vào đâu, các phòng ban khó nắm bắt nhiệm vụ để hỗ trợ lẫn nhau.
 • Thiếu sự đoàn kết: Nếu tách rời quyền hạn của nhân viên trong việc thiết lập OKR, sự phản đối của họ có thể cản trở tiến độ và hiệu quả của OKR.
 • Không theo dõi và đánh giá thường xuyên: Nếu doanh nghiệp không thường xuyên xem xét và điều chỉnh OKR, nguy cơ sai lệch sẽ xảy ra, do các mục tiêu có thể trở nên lỗi thời hoặc không còn phù hợp với môi trường kinh doanh.

5.3 Mẹo triển khai KPI và OKR hiệu quả

Dưới đây là 3 mẹo giúp doanh nghiệp đạt được kết quả mong muốn trong quá trình triển khai KPI và OKR cho tổ chức của mình:

Chú trọng chất lượng hơn số lượng: Thiết lập số lượng KPI và OKR ở mức cần thiết giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quá trình quản lý, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, cũng như hạn chế tình trạng nhầm lẫn nhiệm vụ giữa các thành viên.

Đều đặn cập nhật tiến độ hoàn thành KPI và OKR: Mỗi cá nhân, phòng ban cần ưu tiên việc hoàn thành KPI và OKR lên hàng đầu. Cấp quản lý có trách nhiệm đôn đốc và thúc đẩy nhân viên hoàn thành mục tiêu đã đề ra một cách hiệu quả nhất.

Thường xuyên xem xét và đánh giá OKR và KPI: Doanh nghiệp cần lập một lịch trình ”review” cho OKR và KPI để đảm bảo rằng chúng luôn phù hợp với mục tiêu tổ chức, và trở thành một phần không thể thiếu của công việc hàng ngày.

6. Kết luận

Trên đây là các thông tin liên quan đến KPI và OKR. Hy vọng rằng bài viết của Base Blog đã giúp doanh nghiệp hiểu rõ sự khác biệt giữa KPI và OKR, cũng như cách kết chuyển đổi KPI sang OKR trong quản trị mục tiêu. Chúc doanh nghiệp áp dụng thành công các kiến thức này và thu được kết quả kinh doanh như mong đợi!

Đừng quên chia sẻ bài viết hữu ích này nhé!

Nhận tư vấn miễn phí

Nhận tư vấn miễn phí từ các Chuyên gia Chuyển đổi số của chúng tôi

"Bật mí" cách để bạn tăng tốc độ vận hành, tạo đà tăng trưởng cho doanh nghiệp của mình với nền tảng quản trị toàn diện Base.vn

 • Trải nghiệm demo các ứng dụng chuyên sâu được "đo ni đóng giày" phù hợp nhất với bạn.
 • Hỗ trợ giải quyết các bài toán quản trị cho doanh nghiệp ở mọi quy mô & từng lĩnh vực cụ thể.
 • Giải đáp các câu hỏi, làm rõ thắc mắc của bạn về triển khai, go-live, sử dụng và support

Đăng ký Demo

This will close in 2000 seconds